கணினி

கணினிதொழில்நுட்பம்

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு டூடுல் வெளியிட்டு சிறப்பித்த கூகுள்..!

மகளிர் சிறப்பித்த கூகுள்  வருடம் தோறும் மார்ச் 8 – ம் தேதி மகளிர் தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. உலக அளவில் பெண்களை சிறப்பிக்கும் இந்த

மேலும் படிக்க