கணினி புழு (computer worms explained in tamil)

Worms என்பது ஒரு தனித்து செயல்படும் Computer Programming Virus ஆகும். இது Malware-ன் மற்றொரு வகையே. Worms-கள்  தானாக பெருக்கமடையும் ஒன்று.இது கணினிக்குள் நுழைந்தவுடன் தானாக பெருக்கமடைந்து மற்ற கனிணிகளுக்கு பரவ ஆரம்பிக்கின்றது. Worms-கள் தானாக பெருக்கமடையும் மற்றும் பரவும் தன்மைகொண்டது.

computer worms explained in tamil

Worm Components (கூறுகள்):

  1. Scanner
  2. Installer
  3. Penetration Tool
  4. Payload
  5. Discovery Tool

computer worm explained in tamil

worms’ன் கட்டமைப்புகள்:

  1. origination(தோற்றுவித்தல்)
  2. propogation(பரவுதல்)
  3. Triggering(தூண்ட செய்தல்)
  4. Infection(தொற்றுதல்)

Worms ஆனது கிழ்கண்ட முறைகளில் பரவுகின்றது…

  1. E-mail,
  2. Irc,
  3. File Sharing Network’s,
  4. Messengers  

computer worm explained in tamil

இது propagation என்னும் முறையில் சுலபமாக பரவுகின்றது…. worms இணையத்தின்மூலம் பரவுவதால் மிக எளிதாக பரவ ஆரம்பிக்கின்றது.Wormsபெரும்பாலும் (Messengers, Websites,E-mail, Irc(Internet Relay Chat Worm) என்ற முறையில் பரவுகின்றது.

Email-ல் பெரும்பாலும் Virus-ஐ insert செய்து அனுப்புவதன் மூலம் அந்த E-mail ஐ open செய்யும் பொழுது தானாக Virus நுழைந்து விடுகின்றது.இந்த E-mail பல கணினிகளில் செல்லும்பொழுது பரவ ஆரம்பிக்கின்றது.

இது சாதராணமாக நோட் பேடில் உருவாக்கப்பட்ட Worm ஆகும். இதை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து நாங்கள் நிச்சயம் பதிவிடப்போவதில்லை.

Worms Inspection:

நம் கணினியை worms அடைந்தவுடன் முதலில் நம் கணினி முழுவதையும் scan செய்கின்றது.பின்னர் சில security app காலை தடுத்து நிறுத்துகின்றது. மேலும் சில இணைய பயன்பாடுகளை செயல்பட விடாமல் தடுக்கின்றது. உதாரணமாக E-mail சர்வரை(Server) Slow ஆக்குகின்றது.கணினிக்கு நெரிசலை ஏற்படுத்துகின்றது.

Worms Protection:

Worms-ம் ஒரு Malware-ன் ஒரு Part ஆகும்.மற்ற Virus,Trojan,Malicious களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

உதாரணமாக Anti-Virus Protections, Firewalls, Genuine Websites –ஐ மட்டுமே பயன்படுத்துதல், தேவையில்லாத Links-ஐ Click செய்யாமலிருத்தல், Unknown Mail-களை Open செய்யாமலிருத்தல் போன்ற பாதுகாப்பான இணைய பயன்பாட்டை நாம் மேற்கொள்ளும்பொழுது ஓரளவு பாதுகாப்பை பெற முடியும்.

computer worm explained in tamil

மற்றவர்களுடன் பகிருங்கள்
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *